STF Utdrag stämmoprotokoll 1965, § 10 målsättning

Utdrag ur protokoll från Svenska Teknologföreningens ordinarie stämma (1965-05-03). Utklipp § 10 angående vidgad målsättning, ändrad lydelse i stadgar och höjning av avgiften. Stämplat: TILLHÖR ARKIV STF Utfärd./Ank. 3.5.1965, Kodnr 618 (01, 11, 12), Makuleras DOK.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/342
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 13:52

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen