STF Program stämma 1965

Program Svenska Teknologföreningens ordinarie stämma, måndagen den 3 maj 1965. Stämman behandlar vidgad målsättning för föreningens verksamhet och i programmets mittuppslag finns sammandrag av ledare ”STF och teknikernas samhällsansvar” från Teknisk Tidskrift. Stämplat: TILLHÖR ARKIV STF, Utfärd./Ank. 3.5.65, Kodnr 618, Makuleras DOK).

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/341
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 13:52

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen