STF Avdelningen för Kärnteknik, Arbetsordning 1962

”Arbetsordning för Avdelningen för Kärnteknik (specialavdelning inom Svenska Teknologföreningen, STF) fastställd av STF:s styrelse 30.10.1962”. Märkt A-AL/MO 100 ex 12.2.63 samt stämplan TILLHÖR ARKIV STF, utfärdad 12.2.63, Kodnr 504, Makuleras DOKUMENT.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/352
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 14:05

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen