STF Brev Sjögren Europeiska Naturvårdsåret 1971

Brev från Bertil Sjögren, Svenska Teknologföreningen, till Europeiska Naturvårdsåret (c/o Statens Naturvårdsverk) 1971-02-16. Stämplat TILLHÖR ARKIV STF, Utfärd./Ank. 16.2.71, Kodnr 617-5, Makuleras 1974. Osignerad kopia.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/349
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 14:01

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen