STF Underlag för diskussion om vidgad målsättning 1965

Tre dokument vilka utgjorde underlag för diskussionen till vidgade målsättning, samlade som bilagor till Svenska Teknologföreningens styrelsemötesprotokoll 1965-03-09. De tre dokumenten är: ”Underlag för diskussion om målsättningen för Svenska Teknologföreningens verksamhet, ”Analys av för STF tillgängliga medel och metoder för att påverka den allmänna samhällsutvecklingen” samt ”STF:s framtid från administrativ och ekonomisk synpunkt”. Sjögren/ms/16.2.65. Stämplat: TILLHÖR ARKIV STF, Utfärd./Ank. 16.2.65, Kodnr 618, Makuleras DOK)

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/340
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 13:51

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen