STF Morgondagens Män Verksamhetsberättelse, Frisk 1966

”Verksamhetsberättelse för informationsserien ’Morgondagens Män’ i Stockholmsområdet 1966”, Björn Frisk 1966-05-06. Maskinskriven berättelse ur pärm märkt ”STF Dnr 606 ’Morgondagens Män’ ” ur STF:S oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/335
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 10:49

Originalhandlingar - Morgondagens Män