Föreningsmeddelande, Teknisk Tidskrift 1929

”Svenska Teknologföreningen. Ordinarie allmänt sammanträde”, föreningsmeddelande ur Teknisk Tidskrift (häfte 9) 2 mars 1929. Sid 137-138 i inbundet band 1929 (sid 9-10 i häfte 9). STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/330
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 10:17

Originalhandlingar - Ingenjörernas hederskodex