STF_Ritning_Personvagn_Jarnvag_TekniskTidskrift_1889.jpg

Ritning kombinerad 2:a och 3:e klass personvagn Sveriges Statsbanor, Teknisk Tidskrift 1889, häfte 4, plansch III. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/398
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 14:43

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet