Teknisk Tidskrift Artikel järnvägsutveckling med plansch 1880

”Det första fjärdedels-seklet av svenska statsbanornas historia” artikel i Teknisk Tidskrift 1880, häfte 1, sid 1-4, plansch I. Med plansch I: ”grafisk framställning af trafikerade jernvägar i Sverige i början af åren 1858-1880”. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/394
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 14:38

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet