Teknisk Tidskrift Föredragsinfo/Artikel mätning vindstyrka med tabell och ritning, L. M. Ericsson & H. T. Cedergren

Artikel ”Elektriska apparater för uppmätning och angifvande af vindens styrka och riktning, konstruerade av fabrikör L. M. Ericsson”. Med plansch/ritning ”Apparater för angifvande av vindens styrka och riktning”. I artikeln rapporteras om en förevisning av H. T. Cedergren gjort för Svenska Teknologföreningens avdelning för elektroteknik den 25 januari 1889. Ur Teknisk Tidskrift 1889, sid 92-93 samt plansch 9 (fig. 6-10). STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/399
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 14:44

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet