Teknisk Tidskrift, Föredrag H. T. Cedergren 1889

”Om telefonering på långt håll”, föredrag av direktör H. T. Cedergren för Svenska Teknologföreningens avdelning för elektorteknik den 23 november 1888. Ur Teknisk Tidskrift 1889, sid 35- 37. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/393
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 14:37

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet