Teknisk Tidskrift Artikel SAT med illustrationer och ritning 1887

Artikeln ”Stockholms Allmänna Telefonaktiebolags nya hus” med illustrationer och ritning, Teknisk Tidskrift 1887 (8 häftet), s 25 (i inbundet årsband 1887), 1887. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/395
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 14:39

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet