Teknisk Tidskrift Smärre notiser, nr 1 1871

”Smärre notiser” med uppmaning att ingenjörer m fl kan få utrymme att upplysa om nya uppfinningar/konstruktioner mm. Här finns även notis om vad ”Kommunisternas antändningsämnen” vid eldsvådor i Paris analyserats innehålla. Ur första numret av Illustrerad Teknisk Tidning (senare Teknisk Tidskrift) 1871, sid 239. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/315
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 14:25

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet