Teknisk Tidskrift 1870-1945

Carl Björkbom: ”Teknisk Tidskrift 1870-1945”, Norrköping 1945. Historik över Teknisk Tidskrift i form av en mindre tryckt skrift. Urval sidor: framsida, titelsida, s 4-5, 32-33, 42-43, 52-53, 72-75, baksida.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/322
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 14:34

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet