Teknisk Tidskrift Anmälan, nr 1 1879

”Anmälan” att Teknisk Tidskrift nu tagits över av Teknologföreningen (T.I.) i Stockholm som föreningens eget tekniska organ. Häfte 1 1879, försättsblad och sid 1. Underskriven av Styrelsen för Teknologföreningen (T.I) i Stockholm februari 1879. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/311
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 14:21

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet