Teknisk Tidskrift Anmälan, nr 1 1871

”Anmälan” att Illustrerad Teknisk Tidning (senare Teknisk Tidskrift) utkommer med ett första ordinarie nummer: i nr 1, den 7 januari 1871, sid 1-2. Underskrivet av Redaktionen, november 1870. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/310
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 14:22

Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet