SA Anmälningsblankett (och inbjudan) till Arkitekternas heldagsträff i samband med Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileum fredagen den 9 juni 1961

”I samband med Teknologföreningens 100-årsjubileum kallar Svenska Arkitektföreningen till en heldagsträff fredagen den 9 juni 1961. Under rubriken Idé och verklighet gör vi en rundvandring med Torbjörn Olsson och Sven Silow bland ritningar och hus i ett sekels Stockholm”. STF oförtecknat, i volym märkt STF Hundraårsjubileum 1961.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/400
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-11-01 08:51

Originalhandlingar - STF jubileer