Ordförandens tal STF 100-årsjubileum 1961

C A Jacobsson, maskinskrivet tal till 100-årsjubileets högtidssammankomst i Stockholms konserthus den 7 juni 1961. Jacobsson var ordförande i Svenska Teknologföreningen, STF. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, pärm märkt ”SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS 100 ÅRS JUBILEUM 1861-1961, JUNI 1961”

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/308
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 11:01

Originalhandlingar - STF jubileer