Program STF högtidssammankomst, 100-årsjubileum 1961

Program Svenska teknologföreningens 100-årsjubilums högtidssammankomst den 7 juni 1961 i Stockholms konserthus. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, pärm märkt ”Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileum 1861-1961”

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/392
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 13:59

Originalhandlingar - STF jubileer