Manus STF högtidssammankomst, 100-årsjubileum 1961

Arrangemang och scenario för Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileum i Stockholms konserthuset 7/1 1961. Maskinskrivet manuskript, märkt ”Tillhör Prollius”. H. Prollius tillhörde jubileumskommittén. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, pärm märkt ”Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileum 1861-1961”

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/391
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 13:59

Originalhandlingar - STF jubileer