Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileumsbankett 1961, foto

Foto över gäster till bords, från Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileumsbankett den 7 juni 1961 i Blå hallen i Stadshuset. 1500 personer deltog på festbanketten. Svartvitt foto. Förtecknat i SE/TAM/719/D2:8, ligger löst på hyllan i faskikelomslag märkt ”STF foto” vilket innehåller fotopåse märkt ”D2:8”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/390
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-31 13:58

Originalhandlingar - STF jubileer