Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/1019
Arkiv:Föreningen Norden
Arkivhänvisning:797/L1
Arkivägare:Föreningen Norden
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2019-04-01 11:16

Originalhandlingar - STF historiker