Broschyr Svenska Teknologföreningen Aims and activities

Informationsbroschyr på engelska, ”Svenska Teknologföreningen Aims and activities”, om Svenska Teknologföreningens organisation, ändamål, publikationer och kursverksamhet. Enligt STF:s verksamhetsberättelse 1965 togs broschyren fram i samband med Eusec- och Feani-konferenserna i Stockholm 1965, STF var värd för de två konferenserna. Tryckt folder/broschyr, stämplad Utfärd/Ankomst 6/7 1971. STF oförtecknat, ur arkivbox märkt: STF Arkiv PR-verksamhet kod 28 1964-1972. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/301
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 10:05

Originalhandlingar - STF historiker