STF 1911-1961, framsida

Sven A Hansson: ”Svenska Teknologföreningen: de andra femtio åren 1911-1961”, Civilingenjörsförbundet1981, framsida. Tryckt historik som fortsätter vid tidpunkten där föreningens tidigare historik av Holmberger (STF 1861-1911) slutar. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/300
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 10:04

Originalhandlingar - STF historiker