STF Matrikel 1961, historik & föreningsfakta

Utdrag med framsida, innehållsförteckning, föreningsfakta och första sidan (A arkitekter) ur Svenska Teknologföreningen: ”Sveriges civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter 1961”, Stockholm 1961, sid 1-16, A 1.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/299
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 10:03

Originalhandlingar - STF historiker