STF Informationsbroschyr 1943

Informationsbroschyr 1943: ”Vad ni bör veta om Svenska Teknologföreningen”, föredrag inför KTH:s fjärde årskurs av föreningens ordförande överingenjör Rolf Steenhoff. Särtryck ur Teknisk Tidskrift 1943 häfte 24. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/298
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 10:02

Originalhandlingar - STF historiker