STF Historik bildande 1861

Svenska Teknologföreningens första protokoll. Handskriven beskrivning om U.V.S - Utilitatis Veritatisque Societas (Samfundet för nytta och sanning) - bildande 1861. Urval sidor: fram-/baksida, titelblad, sid 1-6 ur inbunden bok med titel: ”Föreningen T.I. Protokoller fr.o.m. 2 Mars 61 t.o.m. 21 Dec 61”. Svenska Teknologföreningen hette vid bildandet U.V.S och senare Föreningen T.I. Denna handling ingår i STF:s arkiv på Riksarkivet i Arninge, SE/RA/730307/01 Volym: A I:1

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/292
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-26 09:57

Originalhandlingar - STF historiker