STF Biografier 1861-1936, Gunnar Asplund

”Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier. Del 2, Födelseåren 1885-1914”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Gunnar Asplund. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid. 763-764 del II samt IX-XII del I. Tryckt 1937. STF oförtecknat, SE/TAM/719

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/402
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-11-09 11:06

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar