STF Biografier 1861-1936, S A Andrée

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Salomon August Andrée. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid. 167 samt IX-XII, del I. Tryckt 1937

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/276
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:24

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar