STF Biografier 1861-1936, förord och förkortningar

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-188”,4 (762 sidor). Företal, förkortningar och första sidan med personbiografier födda år 1811-1813; B Beijer, C Ullgren samt 1913 J Bolinder. STF 1937 i samband med 75-årsjubileum 1936. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/275
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:25

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar