STF Utlandsmatrikel 1967

”Svenska Teknologföreningens utlandsmatrikel från 1967”. Förteckning över samtliga utlandsledamöter i STF (medlemmar boende utomlands), i folderform. Tryck 1967. Samtliga 22 sid.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/274
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:09

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar