STF Matrikel 1955, R Elmquist

Matrikel/ledamotförtecning 1955 för Svenska Teknologföreningen: här sidan där Rune Elmquist finns listad som medlem i STF. Ur ”Ledamotsförteckning 1955, Meddelanden från Svenska Teknologföreningen årgång 41, 1955:3”, sid 65 samt framsida.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/290
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:40

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar