STF Matrikel 1961

Svenska Teknologföreningen: ”Sveriges civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter 1961”, utgiven till Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileum, Stockholm 1961. Matrikel över verksamma ingenjörer och arkitekter (ej endast medlemmar i Svenska Teknologföreningen, STF) 1961. Framsida, s 1-16, A1: Förord, artikel historik STF, hederskodex, hedersledamöter, hederstecken, Polhemsfonden, STF:s kansli, organisationer inom/anslutna till/i samarbete med STF, samarbetande tekniska föreningar i Sverige och internationellt. Boken är sedan uppdelad enligt yrkesinriktning, t.ex. Arkitekter, Bergsingenjörer, Elektroingenjörer, Fysiker osv.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/273
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:08

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar