STF Biografier 1861-1936, G Woxén

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.): ”Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier. Del 2, Födelseåren 1885-1914”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Greta Woxén. Även fyra sidor med förklaringar till biografiernas förkortningar. Sid. 1198 del II samt IX-XII del I. Tryckt 1937

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/287
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:37

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar