STF Biografier 1861-1936, V Sandberg

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här OCR-tolkad pdf-fil med text (och bild) om Vera Sandberg. Sid 1044 del II samt IX-XII del I. Tryckt 1937

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/284
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:29

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar