STF Biografier 1861-1936, G de Laval & C D Ekman

Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.):”Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier Del I födelseåren 1811-1884”. Matrikel/biografier över medlemmar i STF födda 1861-1936. Här upplaget där både Gustaf de Laval och Carl Daniel Ekman är med i pdf med OCR-tolkad text. Även fyra sidor med förklaring till biografiernas förkortningar. sid 95 samt IX-XII. Del I tryckt 1937

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/280
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 13:23

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar