Blandaren vår 1921, med STF-annonser

Framsida och två annonser för Svenska Teknologföreningen. Ur Blandaren, humortidskrift utgiven av studenter inom KTH, från 1969 av en ideell förening.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/268
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 10:09

Originalhandlingar - Blandaren