Blandaren Förteckning redaktion 1911-1963

Förteckning över Blandarens redaktion år 1911-1963, ur Jubileumsnummer av ”Blandaren 1863-1963”, från 1963, sid 250-251. Humortidskriften Blandaren gavs ut av studenter inom KTH, från 1969 av en ideell förening.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/266
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 10:06

Originalhandlingar - Blandaren