Blandaren första maj 1902, framsida

Framsida ur Blandaren första maj 1902. Blandaren, humortidskrift utgiven av studenter inom KTH, från 1969 av en ideell förening.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/401
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-11-07 09:02

Originalhandlingar - Blandaren