Skrifter utgivna av Svenska Teknologföreningen nr 1

Baltzar von Platen och Carl G Munters: Om alstring av kyla, Stockholm 1925. Samtliga 23 sid. (särtryck ur Teknisk Tidskrift 1925, häft. 12)

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/263
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 14:30

Originalhandlingar - Skrifter utgivna av STF