Förteckning STF Handbok nr 1-70, urval

STF Handbok Litteraturförteckning Svenska Teknologföreningens Handböcker. Nr 1-70. Samtliga sidor, 1-4. Tryck, okänt tryckår – innehåller uppgifter till och med år 1946. Ej förteckning över samtliga handböcker i serien utan de som vid tryckdatum fanns att köpa från STF. Innehåller även förteckning över de Skrifter utgivna av STF , kontraktsformulär, betygsblanketter samt kompendier utgivna av Teknisk Tidskrift som fanns att köpa.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/261
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 14:20

Originalhandlingar - STF Handböcker