Förteckning STF Handböcker nr 1-14

”Förteckning öfver Svenska Teknologföreningens Handböcker”, bilaga III, sid 248-249 i Gunnar Holmberger: Svenska Teknologföreningen 1861-1911. Historik utgifven med anledning af föreningens 50-årsjubileum, Svenska Teknologföreningen, Stockholm 1912. Numrerad upplaga: nr 1 / 350 exemplar.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/260
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 14:17

Originalhandlingar - STF Handböcker