CF-STF Stadgar och ny organisation 1973

CF och STF gemensamma stadgar och organisation. Tryckt broschyr ”Ny organisation” 1973. Denna broschyr finns förtecknad i STF:s arkiv under 719/A1:9 samt i Sveriges Ingenjörers arkiv under 713/F11b:4 – skannat exemplar ur STF:s oförtecknade arkiv röd box/mapp märkt: ”STF GAMLA FORDBESTÄMMELSER O STADGAR”.

Datering:1973
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/248
Arkiv:Svenska Teknologföreningen, STF
Arkivhänvisning:SE/TAM/719/A1:9
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 11:33

Originalhandlingar - STF stadgar och Hederskodex