STF Stadgar 1954

Stadgar antagna 27/10 1954. Tryck. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, i röd box/mapp märkt: ”SFT GAMLA FORDBESTÄMMELSER O STADGAR”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/247
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 11:32

Originalhandlingar - STF stadgar och Hederskodex