STF Stadgar, ordningsregler och arbetsordningar 1939

”Stadgar, ordningsregler och arbetsordningar för Svenska Teknologföreningen och dess avdelningar”, Svenska Teknologföreningens Handlingar nr 320, tryckt år 1939. Reviderade stadgar 1939, antagna 11 maj 1887. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/246
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 11:31

Originalhandlingar - STF stadgar och Hederskodex