STF Styrelseprotokoll nr 1/1974, sista styrelseprotokollet

Protokoll från Svenska Teknologföreningens sista styrelsesammanträde. STF:s extra styrelsesammanträde 1974 nr 1 inom Svenska Teknologföreningen och AB Ingenjörshuset måndagen den 25/2 1974. Ur STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, i blå pärm utan etikett.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/242
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 11:20

Originalhandlingar - STF protokoll