STF Verksamhetsberättelse 1961

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1961. Valda sidor: 1 (framsida) – 9, ej räkenskaper. Här finns också en beskrivning av föreningens 100-årsjubileum. Tryck 1962.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/224
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:47

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973