STF Verksamhetsberättelse 1953

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1953. Valda sidor: s 1 (framsida) – 5, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 361/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen nr 21. 1954.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/216
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:39

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973