STF Verksamhetsberättelse 1952

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1952. Valda sidor: 1 (framsida) – 11, ej räkenskaper. Tryck. STF Handlingar 359/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen nr 19. 1953.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/215
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:37

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973