STF Verksamhetsberättelse 1950

Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelse 1950. Valda sidor: 1 (framsida) – 7, 18 – 39, ej räkenskaper. Även utdrag ur avdelningarnas berättelser. Tryck. STF Handlingar nr 355/Meddelanden från Svenska Teknologföreningen nr 22. 1951.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/213
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 09:35

Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973